Jednoletý seminář. Rychlé opakování a některá témata, která pro nematuranty v hodinách vynecháváme, určeno k maturitě a přijímacím zkouškám.